Vremenska zona

UTC
Opće odredbe uvjeta prodaje

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.79/2007), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu, od Članka 36. do Članka 55. Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje preko internet trgovine www.smartlab.hr . Prodavatelj je tvrtka SMARTLAB SHOP d.o.o., Maksimirska cesta 132, 10 000 Zagreb.

Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem web trgovine www.smartlab.hr  te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između korisnika kao krajnjeg kupca i SMARTLAB SHOP d.o.o. , smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

Korištenje usluga www.smartlab.hr  odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje www.smartlab.hr od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a SMARTLAB SHOP d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost.

Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu SMARTLAB SHOP d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i SMARTLAB SHOP d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem www.smartlab.hr  uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu).

Ugovor stupa na snagu i obvezuje SMARTLAB SHOP d.o.o. u trenutku e-mail potvrde o završetku obrade narudžbe. Izvršenje kupovine na www.smartlab.hr  smatra se prihvaćenom ponudom (od strane kupca) za koju će dobiti e-mail potvrde narudžbe koju trgovac potom obrađuje i potvrđuje ukoliko je naručeni proizvod dostupan.

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti SMARTLAB SHOP d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na SMARTLAB SHOP d.o.o., Maksmirska cesta 132, 10 000 Zagreb) ili elektroničkom poštom na [email protected] , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako naručena roba nije isporučiva, SMARTLAB SHOP d.o.o. će ponuditi kupcu drugu najsličniju robu. Ukoliko kupcu ponuda ne odgovara izvršit ćemo povrat sredstava u cjelosti. Robu ne isporučujemo na temelju potvrde o uplati, već tek nakon što uplata bude vidljiva na našem žiro računu.

U slučaju nemogućnosti isporuke traženih i uplaćenih artikala po ponudi ili web shop narudžbi, tvrtka SMARTLAB SHOP d.o.o. obvezna je vratiti sva uplaćena sredstva uplatitelju (kupcu) koji je ista položio na račun tvrtke u svrhu kupnje spornih artikala.

Prema novom zakonu koji se tiče svih vlasnika internet trgovina u cijeloj EU, pa tako i u Hrvatskoj, SMARTLAB SHOP d.o.o. Vam pruža mogućnost rješavanja eventualnih sporova prilikom online kupovine putem ‘Online dispute resolution’ platforme. Više informacija pronađite OVDJE (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma je aktivna od 15.2.2016. godine.

Novom internetskom platformom sada se jača povjerenje u kupnju putem interneta te tako daje važan doprinos strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta EU-a.

Cijene

Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama te je u istima sadržan pripadajući PDV (osim za proizvode uz koje ne stoji posebna NAPOMENA). Za gotovinsko plaćanje odobravamo 6% popusta što je vidljivo i obračunato uz svaki proizvod na web trgovini www.smartlab.hr. SMARTLAB SHOP d.o.o. istaknute cijene ažurira na dnevnoj bazi zbog čega postoji mogućnost da cijene u trgovini budu različite od cijena na www.smartlab.hr , no sve navedene cijene vrijede za kupovinu online neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u trgovini.

SMARTLAB SHOP d.o.o. je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za www.smartlab.hr . Također, SMARTLAB SHOP d.o.o. je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za www.smartlab.hr kupovinu što će korisniku biti naznačeno prije same kupovine.

Neovisno od prethodne točke ovih uvjeta prodaje, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi narudžbe korisnika.

Informacije na web trgovini

SMARTLAB SHOP d.o.o. ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama web trgovine ažurnim i točnim. SMARTLAB SHOP d.o.o. ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. SMARTLAB SHOP d.o.o. se obvezuje u svakom takvom slučaju revidirati narudžbu i kontaktirati kupca da se osobno dogovori o alternativama. Isto tako, fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju. Za sve dodatne informacije kontaktirajte odjel prodaje SMARTLAB SHOP d.o.o.

Uvjeti korištenja

Stranice www.smartlab.hr su u vlasništvu tvrtke SMARTLAB SHOP d.o.o. Za vrijeme korištenja www.smartlab.hr  primjenjuju se ovdje navedena pravila i Uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. SMARTLAB SHOP d.o.o. zadržava pravo promjene ovih pravila i Uvjeta korištenja sukladno zakonu u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.

Copyright

Stranice www.smartlab.hr  su u vlasništvu tvrtke SMARTLAB SHOP d.o.o. Sav sadržaj na www.smartlab.hr  kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, audio i video zapisi, digitalni downloadi, softverski paketi i podaci vlasništvo su www.smartlab.hr ili naših dobavljača sadržaja i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Sav softver koji se koristi na www.smartlab.hr je vlasništvo SMARTLAB SHOP d.o.o. ili dobavljača softverskih rješenja i zaštićen je propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava.

Korisnički račun

Ako koristite ovaj sajt, Vi ste odgovorni za povjerljivost vašeg korisničkog računa – korisničkog imena, lozinke i ostalih osobnih podataka kao i za restrikciju pristupa Vašem računalu. Vi prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti koje se izvedu koristeći Vaš korisničko ime i lozinku.

Elektronička komunikacija

Kada posjetite www.smartlab.hr ili nam pošaljete elektronsku poštu (e-mail), s nama komunicirate elektronski. Ovime pristajete na elektronsku komunikaciju s www.smartlab.hr  Mi s Vama komuniciramo putem e-maila ili uz pomoć informacija na stranicama www.smartlab.hr  Ovime pristajete na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke putem kojih mi komuniciramo s Vama.

Prijave povrede zaštita i prava

SMARTLAB SHOP d.o.o. poštuje prava intelektualnog vlasništva i druga prava trećih osoba. Ako vjerujete da je Vaše djelo kopirano ili su na bilo koji drugi način povrijeđena Vaša prava, molimo Vas da nam o tome obavijestite.

Rizik gubitka

Svi proizvodi, usluge i ostali artikli na stranicama www.smartlab.hr su vlasništvo SMARTLAB SHOP d.o.o. Kod ugovora o kupoprodaji, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na potrošača u trenutku kada je njemu ili osobi koju je on naveo, a koja nije prijevoznik, roba predana u posjed. Ako je prijevoznik bio izabran na prijedlog potrošača, rizik slučajne propasti ili oštećenja robe prelazi na potrošača u trenutku kada roba bude predana u posjed prijevozniku.

Mehanizam izvan sudskog riješavanja sporova

Radi se sukladno preporuci Komisije EU(2001/310/EC)

Pravila postupanja trgovca

Definirana su člankom 5 točka 18 Zakonom o zaštiti potrošača.

Pravila postupanja trgovaca jesu sporazum ili skup pravila koji nije donesen u obliku zakona ili nekog drugog propisa, a kojim je uređen način postupanja trgovaca koji su se obvezali poštovati ta pravila postupanja u odnosu na jednu ili više poslovnih praksi ili gospodarskih sektora«

Zloupotreba www.smartlab.hr

SMARTLAB SHOP d.o.o. ulažu napore da ovu stranicu održe u ispravnom i sigurnom stanju. Molimo Vas da nam prijavite bilo kakve probleme i zloupotrebe, uvredljive sadržaje i povrede ovih i ostalih pravila. SMARTLAB SHOP d.o.o. zadržava pravo da, bez ograničavanja drugih pravnih sredstava, ograniči, suspendira ili terminira naše usluge i korisničke račune, zabrani pristup www.smartlab.hr , izbriše ili izmijeni sadržaje koje poslužuje te poduzme tehničke i pravne metode i korake kako bi onemogućila korisnicima pristup www.smartlab.hr ako smatramo da stvaraju probleme, ne poštuju zakone ili se ne ponašaju u skladu s ovim Uvjetima korištenja. SMARTLAB SHOP d.o.o. također zadržava pravo da ukine neverificirane korisničke račune.

SMARTLAB SHOP d.o.o. osim isključenja korisnika koji ne poštuju ovdje navedene Uvjete korištenja i ostala pravila važeća na stranici www.smartlab.hr može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit koju SMARTLAB SHOP d.o.o. trpi zbog nepoštivanja ovih uvjeta.

Izjava o ograničenju odgovornosti

SMARTLAB SHOP d.o.o. ne jamči da su ova web stranica, njegovi poslužitelji (serveri), e-mailovi poslani od strane SMARTLAB SHOP d.o.o. nezaraženi virusima ili drugim štetnim komponentama. SMARTLAB SHOP d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakve nastale štete bilo kakvog tipa koje su nastale korištenjem ove stranice, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, direktne, indirektne, slučajne, kaznene i posljedične štete.

SMARTLAB SHOP d.o.o. neće biti odgovorna za radnje trećih osoba.

Rješenje sporova

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojati će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.

Na uvjete poslovanja i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08).

Posjetom www.smartlab.hr Vi prihvaćate da je za ovdje navedene Uvjete korištenja mjerodavno nacionalno zakonodavstvo. Za sve sporove koji bi mogli proizaći iz, ili biti u bilo kakvoj vezi s Vašim posjetom www.smartlab.hr ili proizvodima koje ste kupili putem www.smartlab.hr  nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Pravila za upotrebu sajta, modifikacije pravila i izdvojivost

Molimo Vas da pažljivo proučite naša ostala pravila i naputke, kao što su Pravila zaštite privatnosti koja su postavljena na ovoj stranici. Ova pravila su također na snazi tijekom Vašeg posjeta www.smartlab.hr . SMARTLAB SHOP d.o.o. zadržava pravo da vrši izmjene stranica, pravila i ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Ukoliko se bilo koji, ovdje navedeni uvjeti proglase nevažećim, nepostojećim ili iz bilo kojeg razloga neprovedivi, takvi uvjeti će se proglasiti izdvojeni od ostalih i neće zahvatiti punovažnost i provedivost ostalih uvjeta.

Jamstvo

Svi artikli kupljeni u trgovini SMARTLAB SHOP d.o.o. imaju jamstvo. Većina artikala, u ovisnosti od proizvođača ima jamstvo duže od jedne godine. Račun je ujedno i jamstveni list. Kupac je dužan čuvati jamstveni list/račun za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Račun i jamstveni list jedini su dokumenti s kojima kupac može ostvariti svoja prava.

SMARTLAB SHOP d.o.o. jamči ovlašteni servis kojeg je odabrao proizvođač za artikle koje je kupac kupio direktno od SMARTLAB SHOP d.o.o. sukladno sa općim uvjetima garancije i servisiranja koje pruža proizvođač pojedinih artikala.

Jamstvom Vam proizvođač proizvoda jamči besplatan popravak kupljenog proizvoda u skladu sa važećim propisima i uvjetima opisanim u jamstvenom listu. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davaoc jamstva će zamijeniti proizvod novim ili Vam vratiti novac. Jamstveni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i ovijerava pečatom i potpisom.

U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nestručnim rukovanjem, mehanička oštećenja, oštećenja zbog udara groma, prevelikog napona ili ishabanosti uređaja. Da bi se izbjegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavača i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u tom slučaju će proizvod biti zamijenjen.

Osvrti,komentari i ostali sadržaji

Posjetitelji mogu postaviti Osvrte, Komentare i ostale sadržaje; slati e-čestitke i ostale vidove komunikacija te slati sugestije, ideje, komentare, pitanja i druge informacije, sve dok ti sadržaji nisu nezakonite, opscene i prijeteće prirode, te nisu u svrsi diskreditiranja nečijeg dobrog imena, povređivanja privatnosti, povrede prava intelektualnog vlasništva treće osobe ili slične prirode. Nije dozvoljeno slanje i dijeljenje softverskih virusa, političke kampanje, lančana-pisma, masovno slanje e-mailova, ili bilo kakav drugi oblim SPAM-iranja. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, impersonizacija druge osobe i/ili organizacije ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije. SMARTLAB SHOP d.o.o. zadržava pravo (ali ne i obavezu) da izbriše ili izmjeni takve sadržaje, ali ne i da redovito provjerava sve postavljene sadržaje.

 

Košarica
U košarici nema proizvoda!
Nastavite s kupovinom
0
Odaberite polja, možete koristiti drag and drop za poredak.
 • Fotka
 • Šifra
 • Ocjena
 • Cijena
 • Stanje
 • Raspoloživost
 • U košaricu
 • Opis
 • Sadržaj
 • Težina
 • Dimenzije
 • Dodatne informacije
 • Karakteristike
 • Dodatne karakteristike
 • Dodatna polja
Dotaknite izvan trake za zatvaranje
Usporedi
Usporedi ×
Usporedi Nastavi